Was de waarheid een heks, ze kwam zo bovendrijven. vwo-examenthema

11:00 – 11.45 D.09 GROTE ZAAL Openingslezing

Tim_de_Mey_met_boek

Dr. Tim De Mey (1973) is universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij eerder gastprofessor te Gent, Groningen, Turku en Helsinki. Hij doceert analytische filosofie, epistemologie, metafysica, cognitie- en bewustzijnsfilosofie, en wetenschapsfilosofie. Hij publiceert over kleur en secundaire kwaliteiten, gedachte-experimenten, en scepticisme. Zijn onderzoek spitst zich toe op de rol van verbeelding en creativiteit in kennis in het algemeen, en in wetenschap in het bijzonder.

In deze lezing beargumenteer ik dat de meest effectieve manier om de waarheid zo zorgvuldig mogelijk te benaderen, niet bestaat in een alleenzaligmakende “waterproef”, maar in het doelbewust aanjagen, bedenken en overwegen van alternatieve verklaringen, scenarios, hypothesen en theorieën. Overheden die hun bevolking willen beschermen tegen fake news dienen derhalve maximaal te investeren in een zo divers en pluralistisch mogelijke pers.”

De inhoud van het vragenuurtje wordt bepaald door vragen van bezoekers: stuur alle vragen die je aan Tim zou willen stellen naar info@agorafilosofie.nl. Zie ook YouTube video: Tim de Mey pitcht “Het voordeel van de twijfel”

 

Vrij om je vrijheid op te geven? havo-examenthema

11:00 – 11.45 DOELENZAAL Openingslezing

Fleur_Jongepier

Dr. Fleur Jongepier  is – natuurlijk! – samen met Leon de Bruyn en Sem de Maagt de auteur van het havo-examenboek “IK”, over identiteit. Fleur houdt zich al jaren bezig met het onderwerp zelfkennis: ze is erop gepromoveerd, en ze werkt nu aan de universiteit van Cambridge aan een onderzoek over de rol en waarde van zelfkennis in het hedendaags liberalisme. Ze is ook nog hoofdredacteur van filosofieblog Bijnaderinzien.org, waar je korte, filosofische artikelen over actuele kwesties kunt vinden.

www.fleurjongepier.nl

De lezing van Fleur Jongepier is getiteld “Vrij om je vrijheid op te geven?” We nemen doorgaans aan dat personen autonoom zijn en (al) hun keuzes zelf morgen maken. Als je met de bus wilt nemen in plaats van de fiets, ga je lekker met de bus. Maar zijn er grenzen aan onze vrijheid over ons eigen handelen? Heb je bijvoorbeeld de vrijheid om je eigen vrijheid op te geven, door jezelf als slaaf te verkopen of je leven te beëindigen? Sommige filosofen beweren dat er grenzen zijn aan de ‘liberale’ conceptie van vrijheid, en dat de keuze voor bijvoorbeeld zelfmoord of slavernij in strijd is met autonomie, in plaats van een uitoefening daarvan. Hoe overtuigend zijn de argumenten die deze filosofen aanvoeren?

Het zelf en de verbeelding. havo-examenprogramma

12.00 – 12.45 POTGIETERZAAL Eerste ronde

Jurre_Lagerwaard

Jurre Lagerwaard MA is docent filosofie. Zijn interesse gaat uit naar Ludwig Wittgenstein en Martin Buber.

In de werkgroep “Het zelf en de verbeelding” kijken we naar een aantal thema’s rondom het havo-examenboek. Er is bij deze werkgroep ruimte voor standpuntbepaling en discussie.

Het gevaar van de menselijke verbeelding

12.00 – 13:00 BELLE VAN ZUYLENZAAL Eerste ronde

portretfoto Bas van Bommel

Dr. Bas van Bommel is universitair docent literatuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich veel bezig met de 19e eeuw: de eerste eeuw in de menselijke geschiedenis waarin de verbeelding op hol begon te slaan.

http://tpo.nl/author/bas-van-bommel/

Bas van Bommel geeft een hoorcollege met als titel “Het gevaar van de menselijke verbeelding”. Het conservatieve geluid van de dag!

Workshop Utopie ontwerpen

14:00 – 14.45 POTGIETERZAAL Tweede ronde

Martin Struik

Drs. Martin Struik is docent filosofie op het Oostvaarders College (Almere) en is medeorganisator van Agora.

Eshan Razaghi is verkozen tot een van de Jonge denkers des Vaderlands.

In deze interactieve les willen wij de aanwezigen uitdagen hun idealen te onderzoeken.

 

Workshop Utopie ontwerpen

14:00 – 14.45 BELLE VAN ZUYLENZAAL Tweede ronde

Harry Stein

Dr. Harry Stein promoveerde in 1997 op Wittgensteins taalfilosofie. Zijn proefschrift ‘The Fiber and the Fabric’ werd de Praemium Erasmianum studieprijs toegekend. Momenteel is Harry Stein docent filosofie op het Murmellius Gymnasium.

Wittgenstein is een Oostenrijks-Britse filosoof die leefde van 1889 tot 1951. Zijn bijgedragen aan de taalfilosofie en aan de grondvesten van de logica is van groot belang. Evenals zijn bijdragen aan de filosofie van de wiskunde en de filosofie van de geest. Hij wordt gezien als een pionier in de analytische filosofie.

In gesprek met Lisa Westerveld

14.00 – 14.45 DOELENZAAL Tweede ronde

Lisa_Westerveld

Lisa Westerveld is een Nederlandse filosofe en politica voor Groenlinks. Van 2014 tot 2017 is zij gemeenteraadslid geweest in Nijmegen en sinds de verkiezingen van 2017 is zij lid van de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste onderwerpen in haar portefeuille is onderwijs (primair – en voortgezet onderwijs) waarbij haar ervaring als vakbondsbestuurder binnen het onderwijs van toegevoegde waarde is. Naast onderwijs heeft Lisa Jeugdzorg, Kinderopvang, Sport en Media in haar portefeuille. Tijdens de meeting op 20 april zal zij graag ingaan op de vraag wat het Kamerlidmaatschap inhoudt, wat haar idealen zijn en hoe zij die met GroenLinks hoopt te verwezenlijken.

https://groenlinks.nl/mensen/lisa-westerveld-0

Van Utopia naar Ecotopia: Filosoferen voor een betere wereld

15.00 – 15.45 DOELENZAAL Derde ronde

Floris van den Berg

Dr. Floris van den Berg is filosoof en dus atheist en veganist. Hij universitair docent milieufilosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef onder andere de volgende filosofische werken: Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke liberale paradox (2009), Beter Weten: Filosofie van het ecohumanisme (2015) en onlangs De vrolijke feminist. Een ecofeministische filosofie (2017), zie hier een boekrecensie.

In de Doelenzaal houdt Floris van den Berg een pleidooi getiteld “Van Utopia naar Ecotopia: Filosoferen voor een betere wereld”.

Lezing Eva Groen-Reijman

15.00 – 15.45 BELLE VAN ZUYLZENZAAL Derde ronde

Eva-Groen-Reijman

Dr. Eva Groen-Reijman promoveerde op 2 februari jl. op het onderwerp van democratie, democratische campagnevoering en overtuigingstechnieken. Hoe om te gaan met het probleem van bedrog en manipulatie in het democratisch proces?

Buddhist conceptions of the self

15.00 – 15.45 KLEINE ZAAL E2.12A Derde ronde

Stephen_Harris
Stephen Harris is gespecialiseerd in Oosterse filosofie, in het bijzonder Indiaanse filosofie. Stephen is expert op het gebied van Buddhistische ethiek en komt vertellen over Buddhistische opvattingen van het zelf. In Leiden doceert Stephen Harris op de nieuwe opleiding ‘Global and comparative perspectives in philosophy’. Je kunt een voorproefje bekijken van zijn lezing door hier in te loggen.

Let op; Buddhist conceptions of the self is een Engelstalige lezing.