De lezingen van Agora vinden dit jaar plaats op twee locaties van de Universiteit van Amsterdam: de Oude Manhuispoort (OMP – Oudemanhuispoort 4-6) en de Universitaire Bibliotheek (UB – Singel 425). Ze zijn allebei in het centrum van Amsterdam en liggen op ongeveer vijf minuten loopafstand van elkaar.

We beginnen de dag met inloop en registratie bij de OMP: hier meld je je aan bij onze balie en krijg je een bandje. Er is een gezamenlijke opening in een grote zaal, daarna is de lezing van Tim de Mey (vwo-eindexamen onderwerp) in dezelfde zaal. De lezing van Fleur Jongepier over het examenonderwerp van de havo begint tien minuten later in de Doelenzaal in de UB.

Er lopen meerdere Agora-medewerkers naartoe, waar je bij kunt aanhaken!
De drie rondes met verschillende lezingen vinden allemaal in hun geheel plaats in de UB. Na de lezing van Tim de Meij vindt dus het hele programma plaats in de UB.

Oudmanhuispoort 4-8 1012 CN Amsterdam