Sprekers 2019

Dr. Tim De Mey (1973) is universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij eerder gastprofessor te Gent, Groningen, Turku en Helsinki. Hij doceert analytische filosofie, epistemologie, metafysica, cognitie- en bewustzijnsfilosofie, en wetenschapsfilosofie. Hij publiceert over kleur en secundaire kwaliteiten, gedachte-experimenten, en scepticisme. Zijn onderzoek spitst zich toe op de rol van verbeelding en creativiteit in kennis in het algemeen, en in wetenschap in het bijzonder. Hij schreef de vorige examenbundel over Het Voordeel van de Twijfel

Niets dan de mogelijke waarheid 

 

 

Dr. Floris van den Berg is filosoof en dus atheist en veganist. Hij universitair docent milieufilosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef onder andere de volgende filosofische werken: Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke liberale paradox (2009), Beter Weten: Filosofie van het ecohumanisme (2015) en De vrolijke feminist. Een ecofeministische filosofie (2017). Zijn meest recente boek is ‘Finissage. Filosofische slotbeschouwingen’. 

Faced with a choice between the survival of the planet and a new set of matching tableware, most people would choose the tableware. George Monbiot 

Iedereen meent kritisch te kunnen denken en toch zijn er klimaatsceptici. Iedereen meent kritisch te kunnen denken en toch zijn er klimaatalarmisten.

Het vermogen tot kritisch denken en kritisch omgaan met de media wordt door beide kampen geclaimd. Toch kunnen ze niet allebei gelijk hebben. Onder de ophef over fake news, hoaxes en complottheorieën ligt het filosofische vraagstuk over hoe kunnen wij tot betrouwbare kennis komen? Blijkbaar lukt dat niet zo heel goed.

Het lijkt of het aantal klimaatsceptici weer toeneemt, in ieder geval op sociale media waar duidelijk aanwezig zijn. Iedereen heeft wel een klimaatontkenner of klimaatgekkie in de familie. En je hebt vast ervaren dat discussie met het andere kamp niet heel constructief verloopt.

 Als we de wereld leefbaar willen houden voor toekomstige generaties, dan moeten we alles op alles zetten op de CO2 uitstoot op zeer korte termijn drastisch te verlagen. De klimaatsceptici vormen daarvoor een obstakel. Hoe lossen we dit op?

Ad Verbrugge doceert Sociale en Culture Filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij medeoprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en Centrum Ethos. Bij het grote publiek is hij bekend geworden met zijn cultuurfilosofische boek Tijd van Onbehagen (2004), de Tegenlicht-uitzending Bevangen in Vrijheid (2004) en zijn optreden bij Zomergasten (2006). Sinds 2012 presenteert hij samen met Clairy Polak Het Filosofisch Kwintet van Human. In 2013 verscheen zijn nieuwste boek Staat van verwarring. Samen met Jelle van Baardewijk stelde hij in 2014 een bundel samen over de noodzaak van herzieningen in het academisch onderwijs: Waartoe is de universiteit op aarde? Tevens is hij verbonden aan het ‘Good Markets’ onderzoeksproject.

Uitgaande van het boek ‘Het goede leven en de vrije markt’ zal dr. Ad Verbrugge een duiding geven van een aantal hedendaagse ontwikkelingen, die draaien om een herziening van het moderne vrijheidsconcept en verband houden met problemen met postmoderne begrip van vrijheid. 

Voor een indruk van het nieuwe eindexamenthema, klik hier.


Drs. Jaron Schoone is docent filosofie op het Berlage Lyceum. Als wetenschapsfilosoof was hij actief op het advocatenkantoor Knoops en Partners Advocaten. Schoones specialiteit betreft biologische en astrofysische theorieën van Intelligent Design. Op dit moment doet Schoone onderzoek naar meta-ethiek, specifiek naar de metafysische fundering van de moraal.

Indoctrinatie in het onderwijs

Is er sprake van indoctrinatie in het onderwijs? Sommigen bekritiseren dit idee fel. Anderen wijzen op het grote aantal links-stemmende docenten. Maar wat is indoctrinatie precies? Kun jij indoctrinatie herkennen als je ermee wordt geconfronteerd? Tijdens deze workshop zullen wij praktijkvoorbeelden bespreken en proberen om samen deze vragen te beantwoorden.

Drs. Martin Struik is docent filosofie en docentcoach op het Oostvaarders College (Almere) en medeorganisator van Agora.

Wat is waarheid? Bestaat er een objectieve waarheid om te kennen? Kan de wetenschap die vastleggen? Of is alle ‘kennis’ gebonden aan de taal die ons aangeleerd is, aan de manier van denken die we uit onze cultuur hebben opgepikt? En moeten we het idee van objectieve waarheid dus laten varen? 

Tim Michiels 

Iedereen weet dat de aarde een bol is. Iedereen behalve de leden van de Flat Earth Society. Ondanks overweldigend wetenschappelijk bewijs, gelooft deze groep dat de aarde plat is. De Flat Earthers passen daarmee samen met anti-vaxxers en klimaatontkenners in een hedendaagse trend van wantrouwen in de wetenschap. Waar komt deze opleving in scepticisme tegenover wetenschap vandaan? Is het geloof in een platte aarde noodzakelijk ontwetenschappelijk, en zo ja: waarom? Wat maakt onderzoek wetenschappelijk en is ons vertrouwen in de wetenschap zelf eigenlijk wel zo wetenschappelijk?